Onderhoud en veiligheid

Home » Functionele daken » Onderhoud en veiligheid

Onderhoud en veiligheid

Logo Roofprotect

Duurzaam en veilig dakbeheer

ATAB biedt aan haar klanten en relaties een onderhoudsservice aan. Hiermee kunnen wij garanderen dat uw dak op een veilige en degelijke manier wordt onderhouden en alle eventuele problemen aan of rond het dak preventief of correctief worden behandeld.

ATAB doet hiervoor beroep op haar afdeling ROOFPROTECT die gespecialiseerd is in veilig en duurzaam dakbeheer.

Atab Onderhoud

Onderhoud verlengt de levensduur van uw dak

De trend naar functionele- en gebruiksdaken zoals dakparkings, PV installaties, groendaken neemt alsmaar toe. Deze ontwikkeling vereist meer onderhoud en reiniging, en voornamelijk grondige inspectie van het dak zodat er bij eventuele defecten of schade tijdig kan ingegrepen worden. Onderhoud tijdens de gebruiksfase zoals elk element van het gebouw, dient ook het dak regelmatig te worden onderhouden. Een goed onderhoud voorkomt immers onnodige schade, zorgt voor het behoud van de bouwfysische karakteristieken van het gebouw en verlengt de levensduur van het dak aanzienlijk. Roofprotect biedt u een volledige onderhoudsservice aan, gaande van dakinspectie, reiniging en onderhoud tot dringende herstellingswerken.

Atab Onderhoud

Dakschade 24/7 Service

Daken zijn onderhevig aan externe factoren zoals weersomstandigheden. Hierdoor kan aanzienlijke schade ontstaan die niet steeds onmiddellijk zichtbaar is. Roofprotect kan op cruciale momenten op de gepaste manier inspringen met beperking van eventuele schade als resultaat. Dit dankzij een snelle interventie – 24/7 – en onze flexibele en professionele hersteldienst. Indien noodzakelijk kunnen wij snel herstellen en overlagen.

Atab Onderhoud

Veiligheid

Veiligheid op het dak is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of gebouweigenaar. Roofprotect neemt hierin ook haar verantwoordelijkheid.

Zo installeren wij de reglementaire veiligheidsvoorzieningen, conform EN 795 en de Welzijnswet, zo dat de uitvoerings-en onderhoudswerkzaamheden op een veilige manier kunnen uitgevoerd worden. Naast het volgen van de wettelijke veiligheidsvereisten, installeren wij op specifieke vraag van de bouwheer, opdrachtgever, architect of studiebureau permanente valbeveiligingsinstallaties zoals levenslijnen, verankeringspunten ed. …

Risico inventarisatie en evaluatie

In een eerste fase wordt een concrete RI&E (Risicoinventarisatie & evaluatie) opgemaakt. Hierin worden de mogelijke risico’s en valgevaar bij werken op hoogte geïnventariseerd. In principe moet zowel volgens de Welzijnswet als volgens de Codex altijd valbeveiliging aangebracht worden bij werken op hoogte – al of niet tijdelijk.